AUSTRASDIENAS 2018 - Tautasdziesmu koncerts

"Austrasdienas" - tā ir skaista tradīcija, kas vieno un katru gadu martā sirsnīgos koncertos kopā sauc Austras Pumpures audzēkņus, dziesminiekus, dzejniekus, domubiedrus un Austrasbērnu klausītājus. Skanīgi turpināsim tradīciju, ar pateicību pieminot leģendāro dziesminieci un viņas devumu Latvijas kultūrā. 

"Austrasdienas", kas tiek rīkotas par godu Austras vārda dienai 5. martā, pati Austra labprāt sauca par dziesminieku festivālu. Tā ietvaros notiek vairāki koncerti gan Liepājā, gan Rīgā un arī citviet Latvijā. Koncertos skan Imanta Kalniņa un Austrasbērnu radītās dziesmas, kā arī tautasdziesmas.

Liepājā "Austrasdienas" šogad notiek 3. un 4. martā. Sestdien, 3. martā, plkst. 15.00 ikviens interesents aicināts uz koncertu bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības "Vaduguns" zālē, kur skanēs Austras Pumpures savulaik dziedātā Imanta Kalniņa otrā programma. Savukārt vakarpusē, plkst. 19.00, Austrasbērni pulcēsies uz sadziedāšanos pašu radītās dziesmās. Svētdienā, 4. martā, plkst. 13.00, folkloras centrā "Namīns" "Austrasdienas" Liepājā noslēgsies ar sadziedāšanos tautasdziesmu koncertā

Koncertos Liepājā ieeja par ziedojumiem Austras biedrībai Austras Pumpures mantojuma saglabāšanai un ideju turpinājumam.

"Austrasdienas" notiks arī Rīgā 10. un 11. martā. Plašāka informācija: www.austrasbiedriba.lv