Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids

Statūti

Informācija par valdi

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" ir 100% apmērā Liepājas  pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība. SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

Informācija par organizatorisko struktūru

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" neveic ziedošanu (dāvināšanu).

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" nav saņemti ziedojumi (dāvinājumi).

Atalgojuma politikas principi 2019. gadā

Informācija par iepirkumiem

Skatīt mājaslapas sadaļā "Iepirkumi"

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2018. gadā

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2017. gadā

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2016. gadā

Ētikas kodekss

Paziņojums par 28.04.2020. kapitālsabiedrības dalībnieku sapulci

Paziņojums par 31.01.2020. kapitālsabiedrības dalībnieku sapulci

31.01.2020. kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2019. gadā

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2018. gadā

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2017. gadā

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2016. gadā

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2015. gadā

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2019. gadā

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2018. gadā

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2017. gadā

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2016. gadā

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2015. gadā

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2019. gada starpperiodu pārskts par 9 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2019. gada starpperiodu pārskts par 6 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2019. gada starpperiodu pārskts par 3 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2018. gada starpperiodu pārskts par 12 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2018. gada starpperiodu pārskts par 9 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2018. gada starpperiodu pārskts par 6 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2018. gada starpperiodu pārskts par 3 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2017. gada starpperiodu pārskats par 12 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2017. gada starpperiodu pārskats par 9 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2017. gada starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2017. gada starpperiodu pārskats par 3 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2016. gada starpperiodu pārskts par 12 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2016. gada starpperiodu pārskts par 9 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2016. gada starpperiodu pārskts par 6 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2016. gada starpperiodu pārskts par 3 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2015. gada starpperiodu pārskts par 12 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2015. gada starpperiodu pārskts par 9 mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudīti 2015. gada starpperiodu pārskts par 6 mēnešiem

Zvērināta revidenta pārbaudīts 2018. gada pārskats

Zvērināta revidenta pārbaudīts 2017. gada pārskats

Zvērināta revidenta pārbaudīts 2016. gada pārskats

Zvērināta revidenta pārbaudīts 2015. gada pārskats

Kungu ielas kvartāla pagalms

Telpu nomas pieteikuma anketa.

(Juridiskai personai – nosaukums, PVN maksātāja Nr., fiziskai personai – personas kods)
(vārds, uzvārds, ieņemamais amats)
(nosaukums) (konta Nr.) (kods)
(kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis)
skaņas aparatūra
gaismas aparatūra
mikrofoni
multimedijs
tulkošana
podestūra
krēsli
galdi